Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

Toimitusjohtajan katsaus

Vaihteleva ja ennätyksellinen vuosi

Vuonna 2015 maailmantalous sai edelliseen vuoteen verrattuna hieman vauhtia. Talouskehitys ei kuitenkaan ollut yhtenäistä, vaan tilanteet ja erisuuntaiset arviot vaihtelivat pitkin vuotta. Syksyllä EU-komissio nosti hiukan euroalueen talouden kasvuennustettaan.

Suomen näkökulmasta talouden kasvuluvut olivat alhaisia, osin negatiivisiakin. Suomi jäi yhä enemmän muun euroalueen kasvuvauhdista. Katsauskaudella tilanne muuttui entistä vakavammaksi, sillä sekä kasvuvauhti että investointien määrä laskivat. Vetoapua ei saatu viennistäkään, sillä tullin ennakkotilastojen mukaan vienti väheni neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna.    

Vaikka pankkisääntely on vaikuttanut rahoituksen saatavuuteen, se ei ole Suomen keskeinen ongelma. Kansainvälisessä vertailussa Suomessa on toimivat rahoitusmarkkinat, ja hyvät hankkeet saavat pankkirahoitusta. Toki ”hyvän hankkeen” määritelmä on aiempaa vaativampi: yrityksellä täytyy olla uskottavat suunnitelmat, hyvä taserakenne ja riittävät vakuudet. Erityisesti yritystoimintaa aloitettaessa ja erilaisissa muutostilanteissa Finnveraa tarvitaan hankkeen osarahoittajaksi. Kansainvälisesti pankkisääntelyn vaikutus näkyy voimakkaimmin Finnveran viennin rahoituksen kysynnässä.

Rahoitusmäärät ennätyskorkealla

Vuotta vauhdittivat ja rahoituskysyntää lisäsivät saamamme uudet tehtävät. Myönsimme pk-yrityksille selvästi edellisvuotta enemmän rahoitusta. Kasvuun vaikuttivat ennen kaikkea uudet mandaattimme sekä ilahduttavasti lisääntyneet omistajanvaihdokset. Investoinnit eivät kuitenkaan vielä käynnistyneet, vaan pk-rahoitusta tarvittiin edelleen enimmäkseen käyttöpääomatarpeisiin.  

Vientikauppoihin liittyvien tarjousten määrä oli ennätyksellisen korkea. Vuoden valopilkku oli ehdottomasti teollisuushistoriallisesti merkittävää Turun telakan omistusjärjestelyä seuranneet laivatilaukset, jotka näkyivät viennin rahoituksessamme. Käytännössä isoihin laivakauppoihin tarvitaan lähes aina ostajan rahoittamiseksi vientitakuita tai mahdollisesti valmistusaikaista rahoitusta. Tämän vuoksi alusrahoituksen osuus tulee olemaan poikkeuksellisen suuri, noin kolmannes voimassa olevista vastuistamme. Telakka on merkittävä työllistäjä Turun seudulla, ja sillä on myös useita satoja alihankkijoita, joissa työskentelee kymmeniä tuhansia henkilöitä.

Katsauskauden tuloksemme oli kaikkien aikojen paras, ja erityisesti ilahdutti pk-rahoituksen selkeästi parantunut tulos. Tunnusluvuissamme näkyivät vielä tappiot Talvivaarasta, mutta toisaalta onnistuimme muutamien pitkään vaikeuksissa olleitten yritysten terveyttämisessä. Pk-salkkumme rakenne on nyt tasapainoinen. Viennin rahoituksen vastuumme ovat edellä mainituista syistä kasvaneet ennätystasolle, minkä vuoksi on tarpeen, että meillä on taseessa kertyneitä puskureita mahdollisia tulevia tappioita varten.

Lisää uusia tehtäviä

Edellinen hallitus antoi meille uusia tehtäviä, ja nykyinen hallitus jatkoi ohjelmassaan samaa linjaa. Suurin yksittäinen asia on viennin rahoituksen varmistaminen niin, että se pysyy keskeisten kilpailijamaittemme tasolla. Pk-rahoituksessa suunnitteilla on välirahoitusohjelma ja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) hyödyntäminen. Omistusvaihdoksiin puolestaan kehitämme kokonaan uutta rahoitusohjelmaa. Molemmat edellä mainitut välineet on tarkoitus saada käyttöön 2016 alkuvuoden aikana.

Rohkaisemme yrityksiä kansainvälistymään

Olemme jatkuvasti kehittäneet toimintaamme niin, että pystymme parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin. Tavoitteemme on tunnistaa kasvuyrityksiä ja rohkaista niitä kansainvälistymään. Team Finland -yhteistyössä tärkeintä on asiakkaan etu. Verkostoon kuuluvat organisaatiot palvelevat yrityksiä yhtenäisesti ilman pallottelua organisaatiolta toiselle. Team Finland -toimijat – Finnvera, Finpro, Tekes ja Teollisuussijoitus – muuttavat pääkaupunkiseudulla yhteisiin toimitiloihin. Yhteisellä palvelumallilla, tilaratkaisulla, synergiahyödyillä sekä joukkuepelillä pystymme kustannustehokkaasti tekemään asiakkaidemme hyväksi entistä enemmän.

Haluamme varmistaa, että suomalaiset yritykset saavat kannattaviin hankkeisiinsa tarvitsemansa rahoituksen. Emme ole liikkeellä yksin, vaan jaamme rahoitukseen liittyviä riskejä yhdessä pankkien kanssa. Jatkamme ponnisteluja rahoituksemme kansantaloudellisen vaikuttavuuden eteen niin, että se olisi mahdollisimman suuri ja kohdistuisi elinkeinopolitiikan kannalta tärkeimpiin kohteisiin. Tutkimme ja mittaamme erityisesti näitä vaikutuksia.

Lämpimät kiitokset asiakkaillemme, kumppaneillemme ja kaikille sidosryhmillemme sekä ministeriöille erinomaisesta yhteistyöstä ja saamastamme luottamuksesta. Kiitos finnveralaisille kollegoille työstä asiakkaidemme hyväksi. Yhdessä onnistumme, jotta suomalaiset yritykset menestyisivät kilpailussa kasvusta, viennistä ja kansainvälistymisestä. 

”Yksikään toteuttamiskelpoinen ja kannattava hanke ei saa jäädä vaille rahoitusta.”

Pauli Heikkilä
toimitusjohtaja

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri