Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

Toimintaympäristö

Maailmantalouden kasvu oli hidasta   

Maailmantalouden kasvu hyytyi vuositasolla alle kolmen prosentin ja oli runsaan prosenttiyksikön vuosituhannen alun vastaavaa pienempi. Suurimmissa teollisuusmaissa kasvu oli suhteellisen hidasta ja jäi euroalueella alle kahden prosentin. Yhdysvalloissa kasvu sen sijaan piristyi vuonna 2015.

Hitaan kasvun taustalla ovat yleinen taloudellinen ja poliittinen epävarmuus, sosiaalisten jännitteiden lisääntyminen ja kasvavat pakolaismäärät. Kiinan talouden hidastuminen vaikutti tarjontatekijöiden lisäksi raaka-aineiden hintojen laskuun ja se näkyi muutenkin vahvasti nousevilla markkinoilla. Raaka-aineiden hintojen lasku heikentää niiden viennistä riippuvaisia maita: kaikki eivät ole onnistuneet hyvinä vuosina keräämään puskureita vaikeuksien varalta. Toisaalta keskeiset raaka-aineita tuovat maat hyötyivät öljyn hinnanlaskusta, mutta kärsivät yleisestä epävarmuudesta, minkä seurauksena rahoituksen saatavuus kiristyi ja rahoituskustannukset nousivat. Näillä tekijöillä oli selvä vaikutus vaimeaan globaaliin talouskasvuun.

Suomen näkökulmasta talouden kasvuluvut olivat äärimmäisen maltillisia, osin negatiivisiakin. Suomi jäi yhä enemmän muun euroalueen kasvuvauhdista. Suomen ongelma on kaksijakoinen: teollisuuden rakenne ei ole uudistunut ja julkisen sektorin osuus on suuri. Lisäksi tuottavuuskehitys on ollut heikkoa. Näiden seurauksena kilpailukyky on heikentynyt. Valtiovarainministeriön syksyn ennusteen mukaan katsausvuoden talouskasvu Suomessa on nollan tuntumassa ja jää tulevina vuosinakin jälkeen tärkeimmistä kilpailijamaista kuten Ruotsista. Tullin ennakkotilasto kertoi Suomen tammi-joulukuun tavaraviennin olleen vaisua ja vähentyneen neljä prosenttia. Taloustilanne toi haasteita sekä kotimarkkinoilla toimiville että vientiyrityksille. Epävarmana pysytellyt maailmantalouden tilanne heikensi investointihalukkuutta, kasvusuunnitelmia ja riskinottoa.

Markkinoilta saa rahoitusta hyviin hankkeisiin

Tilanne rahoitusmarkkinoilla on muuttunut pysyvästi finanssikriisin jälkeen. Jo voimassa oleva ja vielä tulossa oleva pankkisääntely on johtanut siihen, että pankit keskittyvät toiminnassaan aiempaa enemmän sellaisiin liiketoimintoihin ja asiakkuuksiin, jotka tuovat parhaan tuoton pankin omalle pääomalle ja pitävät vakavaraisuuden pankkisääntelyn edellyttämällä tasolla. Yritykset saavat rahoitusta hyviin hankkeisiin, mutta hyvän hankkeen määritelmä on aiempaa vaativampi: pankit osallistuvat rahoitukseen, jos yrityksellä on esittää uskottavat suunnitelmat, hyvä taserakenne ja riittävät vakuudet. 

Syksyn Pk-yritysbarometrin tulosten mukaan rahoituksen yleisessä saatavuudessa ei tapahtunut muutosta. Yli puolet vastanneista pk-yrityksistä kertoi kuitenkin luottopolitiikan ja rahoitusehtojen muuttuneen. Kyselyyn vastanneet nimesivät merkittävimmiksi muutoksiksi vakuusvaatimusten kiristymisen ja marginaalien nousun.

Vientikauppojen rahoituksen osalta esimerkiksi Keski-Euroopasta on kuultu joitakin merkkejä siitä, että pankit olisivat palaamassa rahoittamaan suuria kauppoja. Finnveran toiminnassa tätä ei kuitenkaan ole vielä havaittu. Pankkien omavaraisuussääntöjen vuoksi satojen miljoonien luottojen pitäminen pankin omassa taseessa ei ole mahdollista, ja pitkäaikainen vastuu vientiluottojen rahoittamisesta on siirtynyt Finnveralle.

Rahoitusmarkkinoiden nykyinen tilanne vaikeuttaa suomalaisten vientiyritysten asiakkaiden rahoituksen järjestymistä. Kilpailu on kireää sekä vientituotteiden hintakilpailukyvyn että vientituotteen ostajan rahoituksen järjestymisen osalta.

Brasilian ja Venäjän taloustilannetta seurataan tarkasti

Finnveran vientitakuuvastuista merkittävimmät OECD:n ulkopuoliset maat ovat Venäjä ja Brasilia. Molemmat maat ovat kärsineet raaka-aineiden hintojen romahduksesta, ja niiden talouskasvu jäi katsausvuonna negatiiviseksi.

Brasilian talous kärsi heikosta Kiinan-kysynnästä ja poliittisen toimeenpanon halvaannuttaneesta korruptioskandaalista. Brasilian valuutta reagoi herkästi muutoksiin taloudellisessa ilmapiirissä. Ennätyskorkeista kotimaisista koroista huolimatta realin arvo heikentyi jyrkästi.

Venäjällä öljyn hinnan lasku johti ruplan arvon muuttumiseen. Talouspakotteiden vuoksi venäläiset yritykset eivät pysty rahoittamaan investointejaan ulkomaisilla luotoilla. Monet suomalaisyritykset ovat kertoneet tuotteensa kysynnän alenemisesta Venäjällä.  

Takuupäätöksissä tehdään arviot aina myös maariskeistä. Venäjän sekä Brasilian taloustilanteen kehittymistä seurataan erittäin tarkasti. Vientitakuuvastuista näiden maiden osuus on yhteensä hiukan vajaa neljännes.

Case image

Case: Raisioagro - Vientitakuut suojaavat suomalaisyritysten riskejä Venäjällä

Rehuja valmistava Raisioagro Oyj on vienyt tuotteitaan Venäjälle jo 1990-luvulta alkaen ja käyttänyt Finnveran luottovakuutusta 2000-luvun alusta lähtien.
Lue lisää
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri