Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

Pk-yritykset

Pk-yritysten rahoitustarpeet vaihtelevat, ja niihin vaikuttavat yrityksen ja hankkeen koko sekä yrityksen elinkaaren vaihe.

Aloittava yritys hakee rahoitusta alkuinvestointeihin ja toiminnan käynnistämiseen, kuten alkuvaraston hankintaan tai kalustoinvestointeihin. Finnveran keskimääräinen aloittavan pienyrityksen rahoitus tai takaus pankkilainalle vuonna 2015 oli 60 000 euroa.

Kotimarkkinoilla toimivat yritykset hakevat usein rahoitusta käyttöpääoman lisäksi konehankintoihin tai erilaisiin muutostilanteisiin, kuten sukupolvenvaihdoksiin tai muihin omistusjärjestelyihin.

Kasvuyritys saattaa tarvita rahoitusta esimerkiksi:

  • Koneen tai laitteen hankintaan
  • Käyttöpääomaan; muun muassa kausivaihteluita ja myyntivaraston ylläpitämistä varten
  • Tuotteen tai palvelun kehittämiseen
  • Vientimarkkinoille laajentamiseen.

Kansainvälistyvällä yrityksellä puolestaan on tarve rahoittaa Suomen ulkopuolelle laajentumista esimerkiksi yritysoston kautta tai perustamalla ulkomainen tytäryhtiö, yhteisyritys tai toimipaikka. Käyttöpääoman ohella Finnvera rahoittaa kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten vientikauppoihin liittyviä toimitusvakuuksia sekä valmistuksen aikana että toimituksen jälkeen.

Finnveran kansainväliseen kasvuun tarjoama rahoitus tai takaus vuonna 2015 oli keskimäärin 500 000 euroa. Suurimmat yksittäiset rahoitukset saattavat kuitenkin olla useita miljoonia euroja.

Case image

Case: Nocart Oy

Nocart vie Suomea maailmalle uusiutuvan energian edelläkävijänä.
Lue lisää

Finnvera jakaa riskiä muiden rahoittajien kanssa, ja pankeilla on suuri rooli rahoitusjärjestelyissä. Ennen rahoituspäätöstä Finnvera arvioi yritystä kokonaisuutena, sen mahdollisuuksia menestyä, liiketoimintaa, kilpailukykyä sekä selviämistä taloudellisista velvoitteista. Päätös rahoituksesta ja Finnveran rahoitusosuudesta tehdään tämän arvioinnin perusteella.

Finnvera sai vuonna 2015 pk-yrityksiltä yli 12 800 rahoitushakemusta, joista noin 80 prosenttia sai myönteisen päätöksen. Hylkäysperusteena voi olla muun muassa tarvittavan omarahoitusosuuden puuttuminen, häiriöt yrittäjän tai yrityksen luottotiedoissa, toimialan kireä kilpailutilanne tai se, että yrityksellä ei katsota olevan edellytyksiä kannattavaan toimintaan.

Lue lisää hankearvioinnista Finnverassa.

Pk-rahoituksen vastuukanta vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 2,7 miljardia euroa (2,8).

Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta konkurssiin ajautuneita tai toimintansa lopettaneita asiakasyrityksiä oli edellisvuotta vähemmän, yhteensä 831 (922).

Rahoitusta käyttöpääomaan ja omistusvaihdoksiin

Pk-rahoituksen kysyntä oli vilkkainta alkuvuonna. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kysyntä vaimeni, mutta oli kokonaisuutena edellisvuotta korkeammalla tasolla. Rahoitusta haettiin yhteensä 2,3 miljardin euron kokonaishankkeisiin. Investoinnit olivat vaatimattomalla tasolla, minkä vuoksi kysyntä painottui aiempien vuosien tapaan käyttöpääomaan.

Finnvera rahoitti pk-yrityksiä ja EU:n pk-määritelmää suurempia yrityksiä yhteensä 1 116 miljoonalla eurolla. Rahoituksesta lainojen ja takausten osuus oli 906 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 19 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvuun vaikuttivat vuoden 2015 alussa saatu mandaatti rahoittaa pk-yrityksiä suurempia yrityksiä, monien vuosien jälkeen vilkastuneet omistusvaihdokset ja aiemmin myönnettyjen rahoitusten uudelleenjärjestelyt. Yhteensä noin 950 yritystä sai rahoitusta omistusvaihdokseen kaikkiaan 116 miljoonaa euroa. Vientiin liittyviä takuita myönnettiin pk-yrityksille 210 miljoonaa euroa, joka oli 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Paikallisille pienyrityksille
myönnetty rahoitus
toimialoittain 2015

Maaseutuelinkeinot Teollisuus Matkailu Liike-elämän palvelut Kauppa ja kuluttajapalvelut
1,30 36 25,10 36,90 49,70

Kotimarkkinayrityksille
myönnetty rahoitus
toimialoittain 2015

Maaseutuelinkeinot Teollisuus Matkailu Liike-elämän palvelut Kauppa ja kuluttajapalvelut
7,10 313,30 28,10 87,40 75,70

Myönnetty kasvu ja kansainvälistymisrahoitus toimialoittain 2015

Maaseutuelinkeinot Teollisuus Matkailu Liike-elämän palvelut Kauppa ja kuluttajapalvelut
0,40 220,10 0,10 64,900 20,100


Omistusvaihdosten
rahoitus

2011 2012 2013 2014 2015
Omistusvaihdokset 135,40 117,90 107,90 87,60 116,50
Keitaanniemi

”Toimivat omistajanvaihdosmarkkinat tukevat pk-yrityskentän dynamiikkaa ja siten kansantaloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä.”

- Katja Keitaanniemi, liiketoimintajohtaja, pk-yritykset

Huhtikuussa aloittavien yritysten rahoitukseen otettiin käyttöön uusi, enintään kolme vuotta toimineille yrityksille tarkoitettu alkutakaus. Pankin myöntämälle lainalle annettavia takauksia myönnettiin 992 yritykselle yhteensä 45 miljoonaa euroa.

Case image

Case: KPA Unicon: Asiakasrahoitus avaa ovia

Pieksämäkeläinen KPA Unicon avasi vienti-ikkunan Etelä-Afrikkaan. Rahoitusjärjestelyt olivat erittäin tärkeässä osassa vientihankkeen onnistumisessa.
Lue lisää

Finnvera jatkoi edelleen vuonna 2012 käynnistettyä, pk-yrityksille suunnattua Vientikaupan rahoitus -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tutustuttaa pk-yritykset vientikauppojen rahoitustyökaluihin.

Lue lisää Vientikaupan rahoitus -ohjelmasta.

Yhteistyötä Team Finland -toimijoiden kesken tiivistettiin ja katsauskaudella otettiin käyttöön uusi kotimaan palvelumalli. Team Finland keskittyy Suomessa noin 2 000 yritykseen, joiden strategiana on kasvaa kansainvälisesti. Palveluiden kirjo sisältää markkinoiden selvittämistä, neuvontaa ja koulutusta, verkostoja, yhteiskuntasuhteita, näkyvyyttä ja rahoitusta sekä kehitysvaiheeseen että markkinoille vientiin ja kaupankäyntiin.

Case image

Case: Team Finland auttaa yrityksiä maailmalle

Kansainvälistymällä kasvua hakevia yrityksiä palvelee Team Finland -verkosto, joka kattaa kaikki valtiorahoitteiset kansainvälistymis- ja innovaatiopalvelut.
Lue lisää

Toimintatapa- ja tuoteuudistukset jatkuvat

Katsauskaudella käynnistettiin järjestelmällinen potentiaalisten asiakkaiden kontaktointi, josta saatiin paljon myönteistä palautetta ja joka johti jo muutamiin merkittäviin rahoituspäätöksiin. Ennakoivaa toimintatapaa jatketaan etsimällä uusia asiakkaita ja kartoittamalla asiakaskunnastamme kasvu- tai uudistumiskykyisiä yrityksiä.

Edellisvuonna aloitettua sisäisen rakenteen uudistamista jatkettiin. Sen tavoitteena on yhdessä digitalisaation lisäämisen kanssa parantaa työn tuottavuutta omistajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Loppuvuonna valmisteltiin Finnveralle hallitusohjelmassa osoitettuja uusia tehtäviä. Vuoden 2016 keväällä lanseerataan yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa valtakunnallinen omistuksenvaihdosohjelma sekä aloitetaan juniorirahoituksen myöntäminen. Euroopan strategisten investointien rahoitusohjelmaan sisältyvien riskinjakotakausten myöntäminen voidaan arvion mukaan aloittaa vuoden toisella puolivuotisjaksolla.

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri