Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

Pääomasijoitukset

Finnveran sijoitustoiminta on organisoitu tytäryhtiöiden Veraventure Oy:n (100 prosenttia) ja Aloitusrahasto Vera Oy:n (94 prosenttia) kautta. Silloisen työ- ja elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen syksyllä 2012 tekemän linjauksen mukaisesti Finnvera luopuu pääomasijoitustoiminnastaan asteittain ja hallitusti. Samalla Tekes on käynnistänyt aikaisen vaiheen pääomasijoitustoiminnan.

Finnvera on toteuttanut ministeriön linjausta myymällä kahden viime vuoden aikana yhteensä 14 rahasto-omistustaan aikaisen vaiheen ja alueellisista rahastoista. Finnveralla on edelleen vähemmistöomistuksia yhteensä 6 rahastossa. Rahasto-omistukset on myyty yksityisille sijoittajille ja Tekes Pääomasijoitus Oy:lle.

Finnveran hallinnoima bisnesenkelitoiminta siirrettiin jo vuoden 2013 alussa suomalaisten bisnesenkeleiden vuonna 2011 perustamalle FiBAN ry:lle (Finnish Business Angels Network). Finnvera neuvottelee edelleen omistamiensa osakeyhtiömuotoisten rahastojen omistusosuuksien myynnistä yksityisille tahoille.

Ministeriön ohjeistuksen mukaan Finnvera selvittää myös Aloitusrahasto Vera Oy:n osalta mahdolliset irtaantumismallit ja -tavat. Valmistautumisena mahdolliseen irtaantumiseen rahaston omistuksesta Finnvera eriyttää EAKR-varoilla tehdyt sijoitukset ja varat Aloitusrahasto Verasta omaksi rahastokseen.

Aikaisen vaiheen pääomasijoitustoiminta

Ministeriön linjauksen mukaisesti Finnvera lopetti vuoden 2015 lopussa suorat ensisijoitukset aikaisen vaiheen yrityksiin ja keskittyy jatkossa salkunhoitoon ja irtaantumisten valmisteluun. Finnvera on tehnyt pääomasijoituksia aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin sekä teknologiaintensiivisiin tai innovatiivisiin palveluyrityksiin, joilla on mahdollisuudet kehittyä kansainvälisiksi kasvuyrityksiksi. Sijoitustoiminta on mahdollistanut, käynnistänyt ja nopeuttanut yritysten kasvua ja pääsyä kansainvälisille markkinoille vahvistamalla yritysten omaa pääomaa. Finnveran toiminta tähtää kohdeyritysten omistaja-arvon aktiiviseen kasvattamiseen, ja Finnvera osallistuu muun muassa niiden hallitustyöskentelyyn. Yhtiö toimii sijoituskohteissaan vähemmistösijoittajana, ja rahoituskierroksella on aina mukana myös muita rahoittajia. 

Finnveran kohdeyritykset keräsivät vuoden 2015 aikana noin 60 miljoonaa euroa uutta yksityistä pääomaa. Vuosina 2006–2015 Finnvera on tehnyt suoria pääomasijoituksia yhteensä 236 kohdeyritykseen. Kaikkiaan yksityiset sijoittajat ovat sijoittaneet Aloitusrahasto Veran kohdeyrityksiin noin 350 miljoonaa euroa.

Aikaisen vaiheen kohdeyritykset toimialoittain 31.12.2015

Tietokone- ja kuluttajaelektroniikka Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet Life Sciences Viestintä Energia ja ympäristö Kuluttajapalvelut Kulutustuotteet ja vähittäismyynti Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut Kemikaalit ja materiaalit
32 30 32 12 7 5 6 5 3
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri