Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

Liiketoiminta

Taloustilanne toi haasteita sekä kotimarkkinoilla toimiville yrityksille että vientiyrityksille. Epävarmana pysytellyt maailmantalouden tilanne heikensi edellisvuoden tapaan yritysten investointihalukkuutta, kasvusuunnitelmia ja riskinottoa.

Yritysten omistusjärjestelyt kääntyivät kuitenkin vuonna 2015 ilahduttavasti kasvuun. Omistusjärjestelyihin myönnettiin rahoitusta kolmannes edellisvuotta enemmän. Finnvera on mukana arviolta joka kolmannessa yrityskaupassa. Rahoituksen kohdentumisessa ei muutoin tapahtunut pk-yritysten parantuneista investointiodotuksista huolimatta käännettä, sillä rahoitusta tarvittiin edelleen huomattavasti enemmän käyttöpääomatarpeisiin kuin investointeihin. Investointien osuus pk-yrityksille tarjotusta rahoituksesta oli käyttöpääomaa suurempi viimeksi neljä vuotta sitten.

Vientiin liittyvissä kauppasopimusneuvotteluissa pitkäaikaisen rahoituksen merkitys oli suuri. Pankit olivat edelleen varovaisia rahoittaessaan pitkiä laina-aikoja vaativia kauppoja, minkä vuoksi erityisesti Suomen Vientiluoton rooli korostui. Institutionaaliset sijoittajat osallistuivat lainamarkkinoilla lainajärjestelyihin jonkin verran aiempaa enemmän, mutta sijoittajien tuotto-odotusten vuoksi kysyntä ja tarjonta eivät vientiluottojen osalta kohdanneet muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Erikokoisten yritysten mahdollisuudet saada rahoitusta Finnveralta paranivat merkittävästi vuoden 2015 alusta edellisvuoden loppupuolella tehtyjen päätösten ansiosta. Joukkovelkakirjarahoitus, suurten yritysten vientiin liittyvien kotimaisten investointien takaaminen ja EU:n pk-määritelmää suurempien yritysten rahoitusmahdollisuus laajensivat keinovalikoimaa merkittävästi. Pienille yrityksille yhtiö voi myöntää aiempaa suurempaa luottoa, koska pienrahoituksen yläraja nostettiin 50 000 euroon. Muiden yritysten osalta Finnvera jakaa lähtökohtaisesti rahoituksen riskit tasan pankin kanssa, mutta vaikuttavissa hankkeissa ja kaupankäynnin rahoituksessa yhtiö voi olla mukana tavanomaista suuremmalla rahoitusosuudella. Rahoitusta voidaan myöntää normaalia vähäisemmin vakuuksin – jopa kokonaan vakuudeton kasvun rahoitus on mahdollista, jos yrityksen taloudellinen asema on riittävän vakaa. Investointihankkeissa on tarvittaessa mahdollista myöntää rahoitusta myös pankkia pidemmällä takaisinmaksuajalla.

Case image

Case: Finnveran ensimmäinen joukkovelkakirjalainamerkintä

Finnveran ensimmäinen joukkovelkakirjalainamerkintä mahdollisti rahoituksen järjestymisen Kotkamillsin kokonaisuudessaan yli 100 miljoonan euron investointiin.
Lue lisää

Yhteenveto liiketoiminta-alueittain

  Tarjotut
lainat, takaukset ja vientitakaukset
Tarjotut vientitakuut Tarjottu rahoitus yhteensä 1.1.-31.12.
2015
Vastuukanta 31.12.2015 Asiakas-määrä 31.12.2015
  Me Me Me Me kpl
Paikalliset pienyritykset 149 0 149 358 18 299
Kotimarkkina-
yritykset
512 22 534 1 501 9 242
Kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset 306 69 375 813 804
Suuryritykset 58 6 550 6 608 17 048 102
Yhteensä 1 024 6 641 7 666 19 721 28 447
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri