Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
         
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Taseen ulkopuoliset sitoumukset        
Vastuut kotimaan takauksista*) 1 003 387 987 561 1 003 387 987 561
Vastuut vientitakuista ja erityistakaustoiminnan sitoumuksista**) 17 436 060 12 600 433 17 436 060 12 600 433
Sitovat rahoituslupaukset***) 4 954 366 3 090 405 154 823 182 497
Yhteensä 23 393 813 16 678 398 18 594 270 13 770 490
*) Kotimaan takausvastuilla tarkoitetaan valtion erityisrahastoyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain (18.6.1998/445) 4§:n ja 4a§:n mukaisia vastuita. Vastuut ovat voimassa olevia vastuusitoumuksia.
**) Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan vastuilla tarkoitetaan valtiontakuurahastolain (18.6.1998/444) mukaisia vastuita. Vastuut on esitetty kokonaisvastuuna, jolloin luku sisältää sekä voimassa olevan että tarjousvastuun.
***) Emoyhtiön sitovat rahoituslupaukset muodostuvat valtion erityisrahastoyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain mukaisista asiakkaan hyväksi tehdyistä peruuttamattomista rahoituslupauksista. Lupaus voi olla joko luottolupaus tai kolmannen hyväksi annettu takuusitoumus nostamattomasta luotosta. Konsernin luvussa on mukana lisäksi Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämien vientiluottojen käyttämättömät luottojärjestelyt.
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Voimassa oleva vastuu 16 466 137 12 049 578 16 466 137 12 049 578
- Vientitakuista 16 324 340 11 890 141 16 324 340 11 890 141
- Erityistakaustoiminnasta 141 796 159 437 141 796 159 437
Tarjousvastuu 969 924 550 854 969 924 550 854
- Vientitakuista 969 924 550 854 969 924 550 854
- Erityistakaustoiminnasta 0 0 0 0
Yhteensä 17 436 060 12 600 433 17 436 060 12 600 433
         
Vientitakuiden vastuumäärä esitettynä vientitakuulain mukaisilla laskentaperiaatteilla:
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Vientitakuulain mukainen vastuu 14 236 372 10 754 962 14 236 372 10 754 962
Vientitakuulain mukaiseen vastuuseen lasketaan mukaan vain vientitakuulain perusteella myönnetty vastuu ja vastuuna ilmoitetaan voimassa oleva vastuu (vain pääomamäärä) ja tarjousvastuusta puolet. Valuuttamääräiset erät muutetaan euromääräisiksi sitoumuksen myöntämishetken kurssiin.
         
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri