Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
Rahavirtalaskelma
         
  Konserni Emoyhtiö
  1–12 1–12 1–12 1–12
(1 000 e) 2015 2014 2015 2014
Liiketoiminnan rahavirta        
Myönnettyjen luottojen nostot -3 457 022 -2 058 047 -3 453 658 -1 653 604
Myönnettyjen luottojen takaisinmaksut 2 924 124 1 279 457 2 907 215 943 937
Tehdyt sijoitukset -12 626 -14 885 -15 000 -10 000
Luovutustulot sijoituksista 6 592 15 723 0 0
Saadut korot 113 279 112 972 42 355 50 968
Maksetut korot -70 826 -64 145 -6 639 -4 099
Saatu korkotuki 1 174 4 637 1 174 4 637
Palkkiotuotoista saadut maksut 182 557 146 898 180 618 143 655
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 141 588 154 351 142 648 151 781
Maksut liiketoiminnan kuluista -64 129 -57 847 -69 162 -54 009
Maksetut korvaukset -39 292 -41 704 -39 292 -41 704
Maksetut/palautetut verot -3 363 -2 167 0 0
Liiketoiminnan rahavirta (A) -277 944 -524 756 -309 742 -468 439
Investointien rahavirta        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 313 -1 674 -2 313 -1 615
Luovutustulot muista sijoituksista 255 1 019 255 1 019
Saadut osingot investoinneista 106 307 18 12
Investointien rahavirta (B) -1 952 -347 -2 040 -583
Rahoituksen rahavirta        
Lainojen nostot 1 827 112 2 035 753 1 509 761 1 633 997
Lainojen takaisinmaksut -603 459 -528 634 -201 177 -199 550
Maksut johdannaisten vakuuksista 29 210 -28 520 29 210 -28 520
Rahoituksen rahavirta (C) 1 252 863 1 478 599 1 337 793 1 405 927
Rahavirtojen muutos ( A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 972 967 953 496 1 026 011 936 905
Rahavarat tilikauden alussa 1 615 330 661 834 1 504 914 568 009
Rahavarat tilikauden lopussa 2 588 297 1 615 330 2 530 925 1 504 914
Rahavarat tilikauden lopussa        
Saamiset luottolaitoksilta 549 022 673 576 516 540 570 194
Saamistodistukset 2 029 386 940 721 2 014 386 934 721
Rahastosijoitukset 9 889 1 033 0 0
  2 588 297 1 615 330 2 530 926 1 504 914
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri