Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
Oman pääoman muutoslaskelma    
                     
(1 000 e) A B C D E F G H I J
Konserni                    
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma                  
Raportoitu oma pääoma 31.12.2014 196 605 51 036 -99 135 089 435 628 16 619 115 736 950 613 5 399 956 012
Palkkiotuottojen ja -kulujen jaksotusvirhe *)           52 973 52 973   52 973
Oikaistu oma pääoma 1.1.2015 196 605 51 036 -99 135 089 435 628 16 619 168 709 1 003 586 5 399 1 008 986
Laaja tulos                    
- Tilikauden tulos             112 356 112 356 -1 173 111 183
- Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen määrittäminen             9 9   9
- Myytävissä olevien osakkeiden käyvän arvon muutos     -2 103         -2 103   -2 103
Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä             3 050 3 050   3 050
Siirto rahastoihin       791 100 436 -49 -101 227 -49   -49
Konsernin oma pääoma 31.12.2015 196 605 51 036 -2 202 135 879 536 064 16 570 182 896 1 116 848 4 227 1 121 075
Raportoitu oma pääoma 31.12.2013 196 605 51 036 518 137 172 357 825 17 225 82 590 842 972 5 594 848 566
Palkkiotuottojen ja -kulujen jaksotusvirhe *)           54 411 54 411   54 411
Oikaistu oma pääoma 1.1.2014 196 605 51 036 518 137 172 357 825 17 225 137 001 897 383 5 594 902 977
Laaja tulos                    
- Tilikauden tulos             101 515 101 515 -195 101 320
- Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen määrittäminen             459 459   459
- Myytävissä olevien osakkeiden käyvän arvon muutos     -617         -617   -618
Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä             6 890 6 890   6 890
Siirto rahastoihin       -2 084 77 803 -606 -75 719 -606   -606
Raportoitu oma pääoma 31.12.2014 196 605 51 036 -99 135 088 435 628 16 619 170 145 1 005 022 5 399 1 010 422
Palkkiotuottojen ja -kulujen jaksotusvirhe *)           -1 438 -1 438   -1 438
Oikaistu oma pääoma 31.12.2014 196 605 51 036 -99 135 088 435 628 16 619 168 707 1 003 584 5 399 1 008 986
Emoyhtiö                    
Raportoitu oma pääoma 31.12.2014 196 605 51 036 -236 135 089 435 628 16 619 101 731 936 472    
Palkkiotuottojen ja -kulujen jaksotusvirhe *)           52 973 52 973    
Emoyhtiön oma pääoma 1.1.2015 196 605 51 036 -236 135 089 435 628 16 619 154 704 989 444    
Laaja tulos                    
- Tilikauden tulos             95 014 95 014    
- Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen määrittäminen             9 9    
- Myytävissä olevien osakkeiden käyvän arvon muutos     -2 068         -2 068    
Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä             3 050 3 050    
Siirto rahastoihin       791 100 436 -49 -101 227 -49    
Emoyhtiön oma pääoma 31.12.2015 196 605 51 036 -2 304 135 880 536 064 16 570 151 550 1 085 400    
Raportoitu oma pääoma 31.12.2013 196 605 51 036 -71 137 172 357 825 17 225 76 223 836 015    
Palkkiotuottojen ja -kulujen jaksotusvirhe *)           54 411 54 411    
Oikaistu oma pääoma 1.1.2014 196 605 51 036 -71 137 172 357 825 17 225 130 634 890 426    
Laaja tulos                    
- Tilikauden tulos             93 878 93 878    
- Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen määrittäminen             459 459    
- Myytävissä olevien osakkeiden käyvän arvon muutos     -165         -165    
Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä             6 890 6 890    
Siirto rahastoihin       -2 084 77 803 -606 -75 719 -606    
Raportoitu oma pääoma 31.12.2014 196 605 51 036 -236 135 088 435 628 16 619 156 142 990 882    
Palkkiotuottojen ja -kulujen jaksotusvirhe *)           -1 438 -1 438    
Oikaistu oma pääoma 31.12.2014 196 605 51 036 -236 135 088 435 628 16 619 154 704 989 444    
                     
Taulukon selitykset:          
A = Osakepääoma F = Pääomasijoitustoiminnan rahasto        
B = Ylikurssirahasto G = Voittovarat        
C = Käyvän arvon rahasto H = Yhteensä        
D = Kotimaan toiminnan rahasto I = Määräysvallattomien omistajien osuus        
E = Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto J = Oma pääoma yhteensä        
     
*) Liitetieto A14    
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri