Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
Laaja tuloslaskelma
           
    Konserni Emoyhtiö
    1–12 1–12 1–12 1–12
(1 000 e) Liite 2015 2014 2015 2014
Korkotuotot          
Korot luotonannosta asiakkaille D1 113 270 106 963 48 658 45 950
Asiakkaille ohjattu korkotuki   3 377 6 397 3 377 6 397
Muut korkotuotot   4 759 -335 4 140 -651
Korkotuotot yhteensä   121 406 113 025 56 175 51 696
Korkokulut D1 -65 389 -61 267 -7 798 -4 999
Korkokate   56 016 51 758 48 377 46 697
Palkkiotuotot ja -kulut netto D2 141 281 137 049 140 606 136 019
Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä D3 -20 813 -10 009 -2 281 -556
Sijoitustoiminnan nettotuotot D4 127 945 24 -298
Liiketoiminnan muut tuotot D5 2 231 1 556 2 850 3 391
Hallintokulut          
- Henkilöstökulut D6 -30 413 -28 073 -29 158 -26 659
- Muut hallintokulut   -13 581 -12 669 -13 025 -12 085
Hallintokulut yhteensä   -43 994 -40 743 -42 183 -38 745
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä D8 -1 046 -1 047 -1 012 -1 005
Liiketoiminnan muut kulut D9 -5 552 -5 097 -13 075 -11 280
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot D10        
- Luotoista ja takauksista   -86 837 -105 374 -85 459 -104 341
- Luottotappiokorvaus valtiolta   82 566 63 708 82 566 63 708
- Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta   -10 398 7 848 -10 398 7 848
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot yhteensä   -14 669 -33 817 -13 291 -32 784
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot   0 0 -25 000 -9 000
Liikevoitto   113 582 100 596 95 014 92 440
Tuloverot D11 -2 399 -713 0 0
Tilikauden voitto   111 183 99 883 95 014 92 440
Muut laajan tuloksen erät          
Erät joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi          
- Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus   9 459 9 459
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi          
- Osakkeiden käyvän arvon muutos   -2 103 -617 -2 068 -165
Muut laajan tuloksen erät yhteensä   -2 094 -157 -2 059 294
Tilikauden laaja tulos yhteensä   109 090 99 727 92 957 92 735
Tilikauden voiton jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille   112 356 100 077    
Määräysvallattomille omistajille   -1 173 -194    
    111 183 99 883    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille   110 262 99 921    
Määräysvallattomille omistajille   -1 173 -194    
    109 090 99 727    
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri