Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiön tilivuoden voitto oli 95 014 173,78 euroa.

Hallitus esittää, että valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 4 §:n perusteella voittovarat siirretään vapaan oman pääoman rahastoihin seuraavasti:

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan osuus 79 402 726,63 euroa.

Kotimaan toiminnan rahastoon kotimaan toiminnan osuus 15 611 447,15 euroa

Aikaisempia tilikausia koskevan vientitakuiden palkkiotuottojen/-kulujen jaksotusvirheen seurauksena tilikaudella suoraan voittovaroihin kirjattu 52 972 664,00 euroa siirretään vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon.

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon siirrettävä määrä yhteensä 132 375 390,63 euroa.

Lisäksi tilikaudella on kirjattu suoraan voittovaroihin omistajalta saadun pääomalainan anteeksiannon määrä 3 050 189,20 euroa ja etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen arvostamisesta johtuva erä 9 306,00 euroa, jotka siirrettään kotimaan toiminnan rahastoon.

Kotimaan toiminnan rahastoon siirrettävä määrä yhteensä 18 670 942,35 euroa.

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri