Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
Avainluvut          
           
Finnvera-konserni 2015 2014 2013 2012 2011
Korkokate sekä palkkiotuotot ja -kulut (netto), Me 197 189 190 175 158
Hallintokulut, Me 44 41 43 43 42
Saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot, Me 97 98 112 125 87
Luottotappiokorvaus valtiolta, Me 83 64 48 50 32
Liikevoitto tai -tappio, Me 114 101 75 54 62
Tilikauden tulos, Me 111 100 75 53 60
Oman pääoman tuotto, % 10,7 10,8 9,3 7,3 9,3
Koko pääoman tuotto, % 1,5 1,8 1,8 1,6 2,4
Omavaraisuusaste, % 13,3 15,2 18,4 20,3 24,7
Vakavaraisuussuhde, Tier 2, % 1) 19,6 18,6 16,9 16,3 15,5
Kulu-tuotto-suhde, % 28,3 25,9 27,0 27,6 29,2
Taseen loppusumma, Me 8 418 6 619 4 604 3 808 2 890
Oma pääoma, Me 1 121 1 009 849 772 715
- josta vapaat rahastot, Me 871 756 595 513 456
Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä 396 394 399 411 413
Finnvera Oyj, pk-yritykset          
Myönnetty rahoitus, Me 1 116 1 003 827 933 1 051
Vastuukanta, Me 2 672 2 802 3 020 3 013 3 187
Aloittavat yritykset, kpl 3 556 3 247 3 473 3 123 3 397
Uudet työpaikat, kpl 8 624 8 105 8 663 8 660 10 159
Finnvera Oyj, suuryritykset          
Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset, Me 6 550 5 034 3 327 5 272 3 722
Kokonaisvastuut, Me 2) 17 048 12 216 10 651 10 889 9 997
Finnvera Oyj, asiakkaat ja henkilöstö          
Asiakasmäärä, pk-yritykset ja suuryritykset yhteensä 28 400 28 800 29 700 30 000 29 900
Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä 381 376 382 393 391
1) Vuosien 2011–2012 vakavaraisuussuhde on Basel II:n laskentaperiaatteiden mukainen.
2) Sisältää suuryritykset-yksikön myöntämän 64,3 Me kotimaan rahoituksen.
Tunnuslukujen laskentakaavat
 
Oman pääoman tuotto % (ROE)
liikevoitto/-tappio - tuloverot * 100
oma pääoma + vähemmistön osuus + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo)
 
Koko pääoman tuotto % (ROA)
liikevoitto/-tappio - tuloverot * 100
taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo)
 
Omavaraisuusaste %
oma pääoma + vähemmistön osuus + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä *100
taseen loppusumma
 
Vakavaraisuussuhde
2013-2015 laskettu Basel III:n standardimenetelmän laskentaperiaatteiden mukaan
2011-2012 laskettu Basel II:n standardimenetelmän laskentaperiaatteiden mukaan
 
Kulu-tuotto-suhde
hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut
korkokate + nettopalkkiotuotot + voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri