Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

Toimintaperiaatteet

Finnverassa noudatettavat politiikat

Finnveran toiminnassa noudatettavia keskeisiä ohjeita, periaatteita ja linjauksia ovat muun muassa:

 • Omistajapolitiikka
 • Maa- ja takuupolitiikka
 • Luottopolitiikka
 • Riskienhallinnan periaatteet
 • Vientitakuutoiminnan ympäristö- ja julkaisupolitiikka
 • Henkilöstölinjaukset
 • Eettiset ohjeet
 • IT-linjaukset
 • Viestinnän linjaukset
 • Yhteistyösopimusperiaatteet
 • Hankinnan ohjeet ja menettelyt.

Finnveralle asetetut tavoitteet vuonna 2015

Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa ja valvoo Finnveran toimintaa ja asettaa yhtiölle neljän vuoden jaksolle elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet, joita ministeriö tarvittaessa tarkistaa vuosittain. Tavoitteita määritettäessä on otettu huomioon Suomen valtion hallitusohjelma, ministeriön konsernistrategia ja hallinnonalan tavoitelinjaukset sekä EU-ohjelmien tavoitteet.

Asetettujen tavoitteiden perusteella arvioidaan Finnveran onnistumista muun muassa yritystoiminnan, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä viennin edistäjänä.

Vuonna 2015 saavutimme TEM:n meille asettamista kahdestatoista tavoitteesta yhdeksän.

Elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden toteuma 2015

Elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden toteuma 2015
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri