Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

Yritysvastuu Finnverassa

Finnverassa vastuullisuus on erottamaton osa jokapäiväistä työtä. Yritysvastuun peruspilarit muodostuvat taloudellisesta kannattavuudesta, perusteellisesta riskiarvioinnista rahoituspäätöksissä, oman toiminnan vaikutusten minimoinnista sekä avoimesta ja aktiivisesta sidosryhmätyöstä.

Finnveran yhteiskunnallinen vaikuttavuus on merkittävä: toiminnallaan Finnvera vaikuttaa koko Suomen menestykseen uuden yritystoiminnan, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä viennin myötä. Suurimmat vaikutukset toteutuvat rahoitettavien yritysten kautta.

Yritysvastuun johtaminen

Finnverassa yritysvastuun toteutumista valvoo johtoryhmä, ja siitä vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Toimintaa käytännön tasolla ohjaavat Finnveran hallituksen hyväksymät yritysvastuun periaatteet:

  • Yritysvastuu merkitsee Finnveralle vastuullisten toimintatapojen noudattamista sen kaikkia sidosryhmiä kohtaan.
  • Finnvera toteuttaa tehtäväänsä ja strategiaansa yhtiön toimintaa ohjaavien lakien, säännösten sekä elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden mukaisesti.
  • Finnveran yritysvastuu rakentuu yhtiön arvojen ja hyvän hallintotavan pohjalle ja ilmenee käytännössä taloudellisena, sosiaalisena ja ympäristövastuuna.
  • Vastuullisuuden toteuttamisen päivittäisiä työkaluja Finnverassa ovat asiakohtaiset politiikat, linjaukset ja ohjeet sekä sertifioitu toimintajärjestelmä, joita pidetään ajan tasalla.
Vastuut

Onnistumista vastuullisuudessa voidaan mitata rahoituksen vaikuttavuudella sekä Finnveran taloudellisella kannattavuudella. Finnvera myös mittaa sidosryhmävuorovaikutuksen onnistumista joka toinen vuosi järjestettävällä asiakas- ja sidosryhmäkyselyllä, jota täydennetään tapahtumakyselyillä. Henkilöstötyytyväisyyskysely järjestetään vuosittain.

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2015

”Finnveran rooli rahoitusmarkkinoiden täydentäjänä korostui vuoden 2015 aikana. Maailmantalouden ailahtelevaisuus ja geopoliittiset jännitteet laskivat Suomessa taloudellista toimeliaisuutta ja vienti supistui.

Finnveran kokonaisvaltuudet tulevat jatkossa todennäköisesti kasvamaan. Tämä vaatii tarkkaa harkintaa ja riskienhallintaa hankkeiden suhteen.

Suurimmat mahdollisuudet löytyvät suomalaisyritysten kasvusta ja kansainvälistymisestä. Yritysten kilpailukyky ei vielä ole kansainvälisesti riittävällä tasolla, ja maailmanlaajuiset trendit pitäisi osata hyödyntää tehokkaammin innovaatioiden avulla.

Merkittävät riskit Finnveran toiminnalle nousevat rahoitettavien yritysten toiminnasta. Rikkomukset yritysten ympäristö-, sosiaalisissa tai eettisissä asioissa voivat toteutua Finnveralle sekä maine- että taloudellisena riskinä.

Vuonna 2015 omistajanvaihdosten määrä kasvoi ilahduttavasti, ja kotimaista kasvua kyettiin luomaan uusien instrumenttien käyttöönoton myötä. Myös telakkateollisuuden piristyminen toi uutta virettä talousympäristöön.

Yritystoiminnassa on valtava potentiaali hyödynnettävänä, ja tähän mahdollisuuteen pyritään tarttumaan Team Finlandin kautta. Keskeisin ajatus Team Finlandissa on se, että yrittäjä saa kaiken tarvitsemansa tiedon, tuen ja rahoituksen saman verkoston toimijoilta. Tulevaisuudessa synergioita ja parempaa asiakaskokemusta haetaan yhä vahvemmalla yhteistyöllä toimijoiden kesken.

Konkreettinen esimerkki Team Finland -yhteistyön tiivistymisestä on muutto yhteisiin tiloihin Finpron ja Tekesin kanssa vuonna 2016. Teollisuussijoitus muuttaa samoihin tiloihin vuonna 2017. Muutoksella tavoitellaan parempaa asiakaskokemusta, tiedonvaihtoa, tehokkuutta ja digitalisaation hyödyntämistä.”

Pauli Heikkilä
toimitusjohtaja

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri