Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Finnveran yhteiskunnallinen rooli suomalaisen yritystoiminnan mahdollistajana ja kasvattajana on merkittävä. Viennin ratkaisujen kautta Finnvera on myös mukana viemässä suomalaista osaamista maailmalle.

Keskeisiä vaikuttavuuden mittareita ovat muun muassa rahoituksen avulla syntyneiden uusien yritysten ja työpaikkojen määrä sekä vientitakuilla katetun viennin osuus Suomen kokonaisviennistä.

Finnveran yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Finnveran yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Perustana itsekannattavuus ja vakavaraisuus

Valtio-omisteisena yhtiönä Finnveralla on rahoituksessaan mahdollisuus ottaa enemmän riskiä kuin pankeilla, ja tämä on viime vuosien heikossa taloustilanteessa korostunut. Toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, jonka mukaan yhtiön tulee pitkällä aikavälillä kattaa toimintakulunsa sekä yhtiön vastuulla oleva osuus luotto-, takaus- ja takuutappioista liiketoiminnastaan saamilla tuloilla.

Finnveran pk-rahoituksen itsekannattavuus on toteutunut 10 vuoden jaksolla, kun kumulatiivista tulosta lasketaan joulukuun 2015 loppuun. Viennin rahoitus on ollut vastaavasti itsekannattavaa Finnveran 17 toimintavuoden aikana. Mikäli viennin rahoituksen itsekannattavuustarkastelussa huomioidaan viennin rahoituksen edeltäjän Valtiontakuukeskuksen viimeisten toimintavuosien maksuperusteinen tulos, toteutuu itsekannattavuus myös 20 vuoden tarkastelujaksolla. 

Finnveran vakavaraisuuden tulee olla riittävä, jotta voidaan varmistaa yhtiön riskinkantokyky ja kohtuulliset rahoituksen hankintakulut. Finnveran vakavaraisuus tulee olla vähintään 12 prosenttia, ja vuoden 2015 loppuun mennessä luku oli 18,1 prosenttia. Vastaava luku vuonna 2014 oli 17,8 prosenttia.

Taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset

Taloudellisen vastuun tunnusluvut

Finnvera-konserni, Me 2015 2014 2013
Tuotot      
- korkokate ja palkkiotuotot ja -kulut 197,3 188,8 184,0
Tuet ja tappiokorvaukset      
- asiakkaille ohjattu korkotuki ja muu korkotuki 3,4 6,4 8,8
- luotto- ja takaustappiokorvaukset 82,6 63,7 48,0
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot 97,2 97,5 111,6
Toimintakulut      
- henkilöstökulut 30,4 28,1 29,9
- muut hallintokulut 13,6 12,7 13,0
Poistot ja liiketoiminnan muut kulut 5,7 6,1 8,4
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri