Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

Hankearviointi

Yritystutkimus pk-yritysten luottoriskien hallinnan peruskivenä

Finnvera arvioi yrityksen edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan rahoitushakemuksen yhteydessä. Aloittavien pienyritysten liiketoiminnan arvioinnissa käytetään apuna seudullisten yhteistyökumppanien lausuntoja ja alkutakauksessa pankin suorittamaa arviointia.

Yritystutkimus on yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltaista arvioimista ja ymmärtämistä: yrittäjän ja Finnveran välistä luottamuksellista keskustelua yrityksen suunnitelmista, nykytilasta, tulevaisuuden odotuksista ja rahoitustarpeista. Näkemys rahoituksen myöntämisen edellytyksistä ja niihin liittyvistä riskeistä syntyy tapaamisen, käytettävissä olevan materiaalin sekä Finnveran rahoitus- ja toimialatuntemuksen avulla. Finnvera neuvottelee tarvittaessa muiden rahoittajien kanssa parhaan mahdollisen kokonaisrahoitusratkaisun löytämiseksi. Yrittäjän kanssa keskustellaan myös, mitä velkapääoman lisääminen merkitsee yrittäjälle henkilökohtaisesti.

Yritystutkimus on yksi Finnveran luottoriskien hallinnan peruskivistä. Sen merkitys korostuu erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina.

Yritystutkimus ja lukuisista samanlaisista hankkeista saatu kokemus auttavat reagoimaan vaikeuksiin ajoissa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa yrityksen liiketoiminnan haasteet tunnistetaan ja niihin puututaan, sitä paremmat edellytykset yrityksellä on kannattavaan toimintaan tulevaisuudessa.

Osa Finnveran myöntämästä rahoituksesta edellyttää yrittäjän rajoitettua omavelkaista takausta ja vakuuksia yritykseltä. Rahoituksen saaminen Finnveralta ei kuitenkaan perustu vakuuksiin, vaan arvioon yrityksen liiketaloudellisista toimintaedellytyksistä.

Uudistetun luotto- ja vakuuspolitiikan myötä myös yritysanalyysia kehitetään jatkuvasti.

Ulkomainen riskinotto perustuu kokonaisriskiarvioon

Finnvera tekee kokonaisarvion vientikauppaan ja rahoitettavaan hankkeeseen liittyvistä riskeistä: arvion kohteena ovat kohdemaa, riskin kohteena oleva yritys tai pankki sekä hankkeen sosiaaliset ja ympäristövaikutukset.  

Hankearvioinnin perusta on Finnveran maapolitiikka ja kahdeksanportainen (0–7) maaluokitusjärjestelmä. Maapolitiikkaa varten analysoidaan kohdemaiden liiketoimintaympäristöä, rahoitussektoria, valtion maksukykyä ja näihin liittyviä riskejä.

Kunkin hankkeen yhteydessä selvitetään sen rahoitusrakenne, luotonsaajan ja/tai ostajan luottokelpoisuus sekä kohdemaasta ja toimintaympäristöstä aiheutuvat tekijät. Yritys- ja pankkiriskit analysoidaan ja luokitellaan. Suuremmissa kaupoissa Finnvera edellyttää riskinjakoa kaupallisten rahoittajien kanssa.

Kohdemaassa toteutettavan hankkeen riskit ympäristölle ja sen vaikutuspiirissä oleville ihmisille arvioidaan erikseen hankkeesta tehtyjen selvitysten perusteella. Hanketta verrataan kohdemaan kansallisiin sosiaalisiin ja ympäristönormeihin sekä kansainvälisiin standardeihin.

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri